Khái niệm
  • 0
  • Bùi Văn Điền

Khái niệm " Stop" trong nhiếp ảnh

Khái niệm " Stop" trong nhiếp ảnh "Stop" là một thuật ngữ nhiếp ảnh được sử dụng rất nhiều. Ai đó cho bạn biết để tăng tốc độ màn trập của...

Xem thêm
0
Máy Ảnh City back to top